Jaunumi

ES Mākslīgā intelekta likums. Kāda ir MI likuma ietekme un kā uz to reaģēt

Mākslīgais intelekts (MI) sniedz jaunas priekšrocības gan sabiedrībai kopumā, gan uzņēmējiem, transformējot veidu, kādā tiek veikts darbs, un kā darbojas galvenās nozares. Tomēr, mākslīgajam intelektam kļūstot arvien izplatītākam uzņēmējdarbībā un ikdienas dzīvē, rodas bažas par tā ētisku izmantošanu un riskiem.

Lasīt vairāk

Par tiesībām saņemt pārmaksāto nodokļa atmaksu pēc noteiktā termiņa

No likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1. panta izriet, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, dzēš. Ja lieta saistīta ar transfertcenu korekcijām, tad pārmaksātā nodokļa summa tiek dzēsta, ja nodokļu maksātājs piecu gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātā nodokļa pārmaksu.

Lasīt vairāk

KPMG Law atkārtoti iekļauts The Legal 500 reitingā

Ar lepnumu paziņojam, ka, pateicoties mūsu ekspertu zināšanām un klientu novērtējumam, KPMG Law ir atkārtoti ierindoti “The Legal 500”  starp novērtētākajiem advokātu birojiem Latvijā divās jomās.

Lasīt vairāk

Pārrobežu reorganizācijas kļūs pārskatāmākas

Šobrīd Komerclikumā (KL) ir sagatavoti grozījumi, kuros viena no visbūtiskākajām izmaiņām ir paredzētā atsevišķā sadaļa, kas attiecas uz pārrobežu reorganizāciju un tās kārtību. Grozījumi ieviesīs jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus, kas ievērojami samazinās izmaksas un paātrinās darbību procesu. Vienlaicīgi tiks aizsargātas arī dalībnieku, darbinieku un kreditoru intereses un tiesības.

Lasīt vairāk

Obligātā e-adrese visiem uzņēmumiem un citām juridiskā personām saziņai ar valsts iestādēm

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts, ka visām reģistrētām juridiskajām personām, ieskaitot sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrībām (AS), ir pienākums līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Tām juridiskajām personām un uzņēmumiem, kuri līdz minētajam datumam nebija paši izveidojuši e-adresi, 2023. gada 1. janvārī sistēma automātiski ir izveidojusi un aktivizējusi e-adresi.

Lasīt vairāk

Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā

2023.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā darbībā pieļāvuši tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma to godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (turpmāk – iepirkuma līgums).

Lasīt vairāk

KPMG Latvijā sniedzis atbalstu LINEN debijai kapitāla tirgū

KPMG Law un KPMG Baltics sniedzis atbalstu SIA “L.J.Linen” ieiešanai kapitāla tirgū, emitējot obligācijas 2 miljonu eiro vērtībā. 

Lasīt vairāk