Jaunumi

KPMG Law atkārtoti iekļauts The Legal 500 reitingā

Ar lepnumu paziņojam, ka, pateicoties mūsu ekspertu zināšanām un klientu novērtējumam, KPMG Law ir atkārtoti ierindoti “The Legal 500”  starp novērtētākajiem advokātu birojiem Latvijā divās jomās.

Lasīt vairāk

Pārrobežu reorganizācijas kļūs pārskatāmākas

Šobrīd Komerclikumā (KL) ir sagatavoti grozījumi, kuros viena no visbūtiskākajām izmaiņām ir paredzētā atsevišķā sadaļa, kas attiecas uz pārrobežu reorganizāciju un tās kārtību. Grozījumi ieviesīs jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus, kas ievērojami samazinās izmaksas un paātrinās darbību procesu. Vienlaicīgi tiks aizsargātas arī dalībnieku, darbinieku un kreditoru intereses un tiesības.

Lasīt vairāk

Obligātā e-adrese visiem uzņēmumiem un citām juridiskā personām saziņai ar valsts iestādēm

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts, ka visām reģistrētām juridiskajām personām, ieskaitot sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrībām (AS), ir pienākums līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Tām juridiskajām personām un uzņēmumiem, kuri līdz minētajam datumam nebija paši izveidojuši e-adresi, 2023. gada 1. janvārī sistēma automātiski ir izveidojusi un aktivizējusi e-adresi.

Lasīt vairāk

Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā

2023.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā darbībā pieļāvuši tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma to godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (turpmāk – iepirkuma līgums).

Lasīt vairāk

KPMG Latvijā sniedzis atbalstu LINEN debijai kapitāla tirgū

KPMG Law un KPMG Baltics sniedzis atbalstu SIA “L.J.Linen” ieiešanai kapitāla tirgū, emitējot obligācijas 2 miljonu eiro vērtībā. 

Lasīt vairāk

Elektroniskie pierādījumi nonāk tiesā

Elektroniskā vide kļuvusi par pašsaprotamu ikdienas un uzņēmējdarbības sastāvdaļu, un par šīs virtuālās realitātes tiesiskajiem aspektiem vairums aizdomājas tikai gadījumos, kad digitālo rīku produkti jāizmanto strīdus situācijās kā pierādījumi. Kas ir elektroniskie pierādījumi? Kādēļ likums tos tieši nedefinē, un vai praksē tā ir uzskatāma par problēmu?

Lasīt vairāk

KPMG Law sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” nodrošina iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu

Lai nodrošinātu Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras finansiāli atbalstītā projekta Baltijas valstīs realizāciju, KPMG Law sniedza juridisku palīdzību VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā. 

Lasīt vairāk

Par solidāru atbildību, ja publiskā iepirkumā pretendents balstās uz citas personas spējām

Iespējamās problēmsituācijas, kas var rasties, ja pasūtītājs iepirkuma nolikumā ir izvirzījis prasību pēc solidāras atbildības un ja izpildītājs balstās uz citas personas spējām izpildīt saistības.

Lasīt vairāk