ES Mākslīgā intelekta likums. Kāda ir MI likuma ietekme un kā uz to reaģēt

19.02.2024

Mākslīgais intelekts (MI) sniedz jaunas priekšrocības gan sabiedrībai kopumā, gan uzņēmējiem, transformējot veidu, kādā tiek veikts darbs, un kā darbojas galvenās nozares. Tomēr, mākslīgajam intelektam kļūstot arvien izplatītākam uzņēmējdarbībā un ikdienas dzīvē, rodas bažas par tā ētisku izmantošanu un riskiem.

Reaģējot uz to, Eiropas Savienība (ES) ir panākusi ievērojamu progresu, provizoriski vienojoties par revolucionāro Mākslīgā intelekta likumu (angliski - AI Act). Paredzams, ka MI likums noteiks jaunu globālu MI regulējuma standartu, tas stāsies spēkā 2024. gadā, un lielākajai daļai mākslīgā intelekta sistēmu būs jānodrošina atbilstība tā prasībām līdz 2026. gadam.

MI likumā ir iestrādāta uz risku balstīta pieeja pamattiesību, demokrātijas, tiesiskuma un vides ilgtspējības aizsardzībai. MI likuma mērķis ir panākt līdzsvaru starp mākslīgā intelekta ieviešanas veicināšanu un indivīdu tiesību uz atbildīgu, ētisku un uzticamu mākslīgā intelekta izmantošanu ievērošanu.

Aicinām iepazīties ar ziņojumu, kurā izpētīta MI likuma iespējamā ietekme uz organizācijām, tostarp tā struktūra, pienākumi un atbilstības nodrošināšanas termiņi, kā arī organizācijām izvērtēšanai piedāvāts rīcības plāns.

Lejupielādēt ziņojumu PDF