KPMG Law sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” nodrošina iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu

28.07.2022

Veicinot vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, kā arī turpinot VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee“ (Igaunija) darbības efektivizāciju un modernizāciju, VAS “Latvijas dzelzceļš“ un AS “Eesti Raudtee“ (ER)  2019.gadā  parakstīja Dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) (tagad - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra) par projekta “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs“ īstenošanu.

Šī projekta mērķis ir nomainīt šobrīd LDz ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu ar jaunu operatīvo transporta vadības sistēmu un papildināt esošo transporta vadības sistēmu Igaunijas dzelzceļā, tādējādi abu valstu dzelzceļos ieviešot jaunu tehnoloģisko modeli atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes t.s. Drošības pīlāra tiesību aktiem. Vienlaicīgi projekta mērķis ir ieviest TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības Latvijas un Igaunijas dzelzceļos.

Lai nodrošinātu Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras finansiāli atbalstītā projekta Baltijas valstīs realizāciju, juridisku palīdzību VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā sniedza KPMG Law.

KPMG Law sniedza atbalstu VAS “Latvijas dzelzceļš” sistēmas izstrādes iepirkuma dokumentācijas – nolikuma parauga un tā pielikumu, ieskaitot līguma projektu, – izstrādē, kas ir atbilstoša dotācijas nolīguma nosacījumiem. Iepirkuma dokumentācijas izstrādes process bija īpaši svarīgs, jo tika realizēts pasūtītāju kopīgi veiktais iepirkums, kurā VAS “Latvijas dzelzceļš” bija atbildīgs par pakalpojuma iegādi ne tikai savām, bet arī AS “Eesti Raudtee” vajadzībām.

Atbilstoši dotācijas nolīgumam, kas tika noslēgts starp  Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (tagad - Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra), VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee”, pasūtītāji ir divas personas – VAS “Latvijas dzelzceļš” un Igaunijas AS “Eesti Raudtee”, kurus pārstāv VAS “Latvijas dzelzceļš”.

2021.gada 31.martā Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) pārtrauca  darbību un tā paša gada 1. aprīlī tika izveidota Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA), kas pārņēma gan INEA mantoto portfeli, gan arī papildu ES finansējuma programmas.