Mācības par personas datu aizsardzības pamatprincipiem

Kad: Divu dienu apmācības 2019. gada 20., 21. martā no plkst.12.00 līdz 17.00

Kur: KPMG birojā, Vesetas iela 7, Rīga

Cena: 400 EUR + PVN vienam dalībniekam 

Pieteikšanās: Lūdzu, sūtiet e-pasta vēstuli Sanitai Pētersonei spetersone@kpmglaw.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Par apmācībām:

Mācības dos iespēju saprast personas datu apstrādes principus, Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) būtiskākās prasības, lai pēc tam, izmantojot iegūtās zināšanas, nodrošinātu un sniegtu atbalstu komersanta, iestādes vai organizācijas veiktās personas datu apstrādes atbilstības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai īstenošanā.

Mācības notiks ierobežotai dalībnieku grupai (līdz 8 personām), dodot iespēju katram no dalībniekiem risināt praktiskus uzdevumus, izskatīt piemērus, pārrunāt atbilstošākos risinājumus, kā arī uzdot interesējošos jautājumus. Pēc mācību norises dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par dalību mācībās.

Kam apmācības paredzētas:

Mācības būs noderīgas ikviena komersanta, iestādes vai organizācijas darbiniekam, it īpaši darbiniekiem, kuru viens no pienākumiem ir ieviest un nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasītas, tajā skaitā:

  • Juristiem
  • Personāla vadības speciālistiem
  • Mārketinga speciālistiem
  • IT speciālistiem
  • Biroja administratoriem, lietvežiem

Apmācības vadīs:

Sanita Pētersone - Sanita ir juriste un sertificēta datu aizsardzības speciāliste ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi personas datu aizsardzības jomā. Viņa ir bijusi iesaistīta vairākos Baltijas līmeņa projektos, kas saistīti ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas atbilstības novērtēšanu un prasību ieviešanu, nodrošinot ieteikumus un izstrādājot plānus par atbilstības nodrošināšanu, sagatavojot procedūras, metodoloģijas un līgumus. Sanita ir vadījusi daudzus seminārus, mācības un piedalījusies vairākās konferencēs par datu aizsardzību, kā arī ir vairāku publikāciju autore par privātuma aizsardzību. Plašāka informācija pieejama šeit.

Kaspars Iesalnieks Kaspars mācību ietvaros stāstīs par elektroniskā formātā uzglabātu personas datu drošības nodrošināšanu. Kaspars ir strādājis IT nozarē vairāk nekā 5 gadus – veicot IT auditus, IT drošības auditus, IT stratēģijas izstrādi un sniedzis citas ar IT saistītas vadības un riska konsultācijas. Kaspars ir sertificēts speciālists informācijas sistēmu auditā, informācijas drošības pārvaldīšanā un informācijas drošības ielaušanās testēšanā. Pēdējā gada laikā Kaspars aktīvi ir iesaistījies jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas projektos.

Apmācību programma:

Ierašanās no plkst.11.40

1.  diena - 20.03.2019.

12:00-13:45: Būtiskākie termini un definīcijas; GDPR materiālā un teritoriālā darbības joma; Pārziņa, apstrādātāja identificēšana, atbilstošu attiecību nodrošināšana

13:45-14:00: Pārtraukums

14:00-15:45: 

Datu apstrādes pamatprincipi: 

-   Juridisks pamats, kā izvēlēties, piemērot atbilstošāko, tai skaitā, kad un kā izmantot piekrišanu, lai tā būtu atbilstoša, kā arī pārziņa leģitīmās intereses

-  Īpašās kategorijas datu, sodāmības datu apstrādes juridiskais pamats

-  Apstrādes nolūks, nolūkam atbilstošs apstrādes veids, apjoms, ilgums

- Datu apstrādes darbību reģistra veidošanas principi

15:45-16:00: Pārtraukums

16:00-17:00: Datu subjektu informēšana; Privātuma atrunu, politiku veidošanas principi; Citas datu subjektu tiesības, pārziņa pienākumi, tiesības to īstenošanas ietvaros

2.  diena - 21.03.2019.

12:00-13:45: Datu nodošana ārpus ES/EEZ; Datu drošības nodrošināšanas principi; Ziņošana par pārkāpumu, pārkāpumu izskatīšanas, novērtēšanas procedūra; Citi organizatoriski un tehniski datu aizsardzības pasākumi – instrukcijas darbiniekiem, iekšējo/ārējo auditu veikšanas principi

13:45-14:00: Pārtraukums

14:00-15:45: Risku novērtējuma veikšana; Ietekmes uz privātumu novērtējuma veikšana; Datu aizsardzības speciālista loma un nozīme; Uzraudzības iestādes pārbaudes, kompetence, pārziņa, apstrādātāja tiesības, pienākumi attiecības ar uzraudzības iestādi

15:45-16:00: Pārtraukums

16:00-17:00: Dalībnieku iegūto zināšanu pārbaude, pārbaudes rezultātu pārrunāšana

Sanita Pētersone

Vecākā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Lasīt vairāk