Vai likumiskie procenti 6 % apmērā ir "attālināti no realitātes": Vācijas Konstitucionālās tiesas prakse

10.11.2021

Vācijas Konstitucionālā tiesa (Tiesa) ir pieņēmusi vēsturisku nolēmumu, kas paredz, ka nodokļu tiesībās noteiktie likumiskie procenti ar gada likmi 6 % apmērā jau kopš 2014. gada 1. janvāra neatbilst vienlīdzības un samērīguma principiem. Kā būtiskākais iemesls likumisko procentu neatbilstībai ir izmaiņas kapitāla tirgū, kas izraisījušas vēsturiski zemāko ienesīgumu no kapitāla kopš pēckara Eiropas izveidošanās. Tādējādi likumdevējam nav tiesiska pamata pieprasīt no privātpersonām ievērojami augstāku maksu par kapitāla lietošanu nekā tā pastāv tirgus apstākļos.


Lai saprastu, kādos apstākļos Tiesa ir pieņēmusi Spriedumu, kā arī to, vai Spriedumā paustās atziņas varētu atstāt sekas arī uz Latvijas tiesību sistēmā piemērotajiem likumiskajiem procentiem, Ronalds Vītols, Vecākais jurists KPMG Law, žurnāla Jurista Vārds novembra izdevumā kopā ar dr.iur. Māri Onževu ir aplūkojuši gan Spriedumu, gan arī tiesisko regulējumu Vācijas un Latvijas tiesību sistēmā.


Saite uz rakstu elektroniskās formātā: https://juristavards.lv/doc/279927-vai-likumiskie-procenti-6-apmera-ir-attalinati-no-realitates-vacijas-konstitucionalas-tiesas-prakse/