Strīdu risināšana

Kādos gadījumos vērsties pie mums un kam palīdzēs mūsu konsultācijas

Ir daudz iemeslu, kāpēc uzņēmums nonāk strīdu vai krīzes situācijā. Visbiežāk tas ir saistīts ar finansēm vai uzņēmuma saimniecisko darbību, taču līdzīgi riskantas situācijas var izraisīt uzņēmuma juridiskā struktūra. Pie mums vēršas, kad šādus strīdus nepieciešams atrisināt. Mēs varam izstrādāt efektīvas stratēģijas, lai panāktu vislabāko strīda risinājumu un pēc iespējas mazinātu riskus. Lai aizsargātu jūsu intereses, nepieciešamības gadījum mēs varam jūs pārstāvēt arī tiesā, valsts iestādēs un šķīrējtiesā, kā arī sniegt palīdzību citos alternatīvās strīdu risināšanas procesos. Mūsu tiesvedību komanda ir pārstāvējusi klientus civiltiesiskos un administratīvajos strīdos, t.sk. nodokļu lietās.                                                                                                                                                                                                                                                 

Mūsu pieeja

Mums ir plaša pieredze maksātnespējas procesos, problemātisku aktīvu pārdošanas risinājumu izstrādē un restrukturizācijas jautājumos, turklāt mēs varam jūs pārstāvēt šajos procesos. Mūsu integrētās pieejas ietvaros tiek izvērtētas dažādas iespējas, jo restrukturizācijas plānus mēs balstām uz komerctiesībās, korporatīvajās, maksātnespējas un darba tiesībās sniegto iespēju izvērtējumu.

Andis Pauniņš

Zvērināts advokāts, Strīdu risināšanas prakses grupas vadītājs

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Līna Gavare

Zvērināta advokāta palīdze

Lasīt vairāk

Ronalds Vītols

Vecākais jurists, Publisko iepirkumu prakses grupas vadītājs

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk