Jaunumi

Par tiesībām saņemt pārmaksāto nodokļa atmaksu pēc noteiktā termiņa

No likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1. panta izriet, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, dzēš. Ja lieta saistīta ar transfertcenu korekcijām, tad pārmaksātā nodokļa summa tiek dzēsta, ja nodokļu maksātājs piecu gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātā nodokļa pārmaksu.

Lasīt vairāk

KPMG Law atkārtoti iekļauts The Legal 500 reitingā

Ar lepnumu paziņojam, ka, pateicoties mūsu ekspertu zināšanām un klientu novērtējumam, KPMG Law ir atkārtoti ierindoti “The Legal 500”  starp novērtētākajiem advokātu birojiem Latvijā divās jomās.

Lasīt vairāk

Pārrobežu reorganizācijas kļūs pārskatāmākas

Šobrīd Komerclikumā (KL) ir sagatavoti grozījumi, kuros viena no visbūtiskākajām izmaiņām ir paredzētā atsevišķā sadaļa, kas attiecas uz pārrobežu reorganizāciju un tās kārtību. Grozījumi ieviesīs jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus, kas ievērojami samazinās izmaksas un paātrinās darbību procesu. Vienlaicīgi tiks aizsargātas arī dalībnieku, darbinieku un kreditoru intereses un tiesības.

Lasīt vairāk

Obligātā e-adrese visiem uzņēmumiem un citām juridiskā personām saziņai ar valsts iestādēm

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts, ka visām reģistrētām juridiskajām personām, ieskaitot sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrībām (AS), ir pienākums līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Tām juridiskajām personām un uzņēmumiem, kuri līdz minētajam datumam nebija paši izveidojuši e-adresi, 2023. gada 1. janvārī sistēma automātiski ir izveidojusi un aktivizējusi e-adresi.

Lasīt vairāk

Mūsu stiprās puses

Starptautiska reputācija

Mēs esam daļa no viena no pasaulē vadošajiem profesionālo pakalpojumu uzņēmumu tīkliem. Dalība KPMG globālajā tīklā uzliek pienākumu KPMG ZAB nodrošināt, ka mūsu eksperti sniedz kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus.

Starptautiska reputācija

Pilna servisa advokātu birojs

Mūsu specializācija: korporatīvās tiesības, apvienošanās un iegādes darījumi, darba tiesības, imigrācija, finanšu sektors, būvniecība, nekustamie īpašumi, juridiskā atbilstība, datu aizsardzība, strīdu risināšana.

Pilna servisa advokātu birojs

Nozaru pieredze

Mūsu mērķis ir novērst un atrisināt visus iespējamos juridiskos šķēršļus, ar kuriem jūs varētu saskarties. Mūsu padziļinātā izpratne un pieredze dažādās jomās sniedz jums iespēju realizēt pilnu sava biznesa potenciālu.

Nozaru pieredze

Stratēģiska pieeja

Mūsu speciālisti un starpdisciplinārā komanda sniedzot juridiskos pakalpojumus vienmēr ņem vērā jūsu biznesa mērķus un stratēģiju, neaprobežojoties tikai ar normatīvā regulējuma pārzināšanu.

Stratēģiska pieeja


Vai jums ir jautājumi?

Sazinieties ar mūsu komandu.